Visse mee moate (pag. 214): een vertelselke geschreven door Sikke Ooms en ingelezen door Luck Verbeeck.