Oxo mee woater van Loerd (pag. 156): een vertelselke geschreven door Sikke Ooms en ingelezen door Luck Verbeeck.