Ne lek oep ’t zesde verdiep (pag. 99): een vertelselke geschreven en ingelezen door Eddy Ceulemans.