Maan sportloewepboan (pag. 163): een vertelselke geschreven door Sikke Ooms en ingelezen door Luck Verbeeck.