Het klaan rad (pag. 166): een vertelselke geschreven door Sikke Ooms en ingelezen door Luck Verbeeck.