Een nief zip oawet Porto (pag. 114): een vertelselke geschreven en ingelezen door Eddy Ceulemans.