Den dixie en de Bosse (pag. 72): een vertelselke geschreven en ingelezen door Eddy Ceulemans.