De liefdesbrief (pag.142): een vertelselke geschreven door Maria Michiels en ingelezen door Anita Michiels alias Anita van ’t Pleintje.