Bezuukers altaa welkom (pag. 220): een vertelselke geschreven door Sikke Ooms en ingelezen door Luck Verbeeck.